English Version Home | เว็บไซต์เดิม
 
  องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการเกษตรและเป็นที่ยอมรับในเอเชีย  
 
2562-04-18
2562-01-17
 
2562-01-07
2562-01-02
 
 
ดูทั้งหมด
 
ภาพกิจกรรม
ร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วิทยาเขตกำแพงแสน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินบัญชีและพัสดุ
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
ข่าวสารคณะเกษตร กำแพงแสน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน
โครงการปัจฉิมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 4
ขอแสดงความยินดีกับ นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน ได้รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
   
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต (Student Exchange Program)
   
 
 
 
  qrcode
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3435-2435, 0-3435-1406   E-mail : agr.kps@ku.ac.th