Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 21-08-2560 ]ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ชาวกำแพงแสนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศล รัชการที่ 9"
[ 18-08-2560 ]โครงการเกษตร กำแพงแสนรวมใจถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
[ 18-08-2560 ]การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 17-08-2560 ]ร่วมพิธี “เกษตรตราบูชาครู” ประจำปีการศึกษา 2560
[ 17-08-2560 ]พนักงาน จากโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 62 เข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 17-08-2560 ]โรงเรียนรัชตวิทยาคมเข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 15-08-2560 ]อาจารย์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ได้รับเชิญให้ไปบรรยายพิเศษ
[ 11-08-2560 ]ร่วมงานปลูกข้าววันแม่ ประจำปี พ.ศ. 2560
[ 09-08-2560 ]คณะนักศึกษา วปอ.รุ่น 59 เยี่ยมชมกิจการมหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตเขตกำแพงแสน
[ 05-08-2560 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีดำนา) ประจำปีการศึกษา 2560
[ 05-08-2560 ]โรงเรียนสตรีวิทยาเข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
[ 04-08-2560 ]โครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-08-2560 ]โครงการปฐทนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
[ 02-08-2560 ]ผู้เข้าอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 61 เข้าศึกษาดูงานโคเนื้อ
[ 31-07-2560 ]โครงการบวงสรวงพระพิรุณ และสักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู
 
หน้า 1 / 58  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140