Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 10-04-2567 ]ร่วมกิจกรรม “งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567”
[ 04-04-2567 ]การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการภาควิชา" ของผู้สมัครรับการสรรหา หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล
[ 02-04-2567 ]ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวด้วยวิธีการดำนา ในฐานการเรียนรู้แปลงนาข้าว ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 02-04-2567 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
[ 31-03-2567 ]โครงการอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 (แบบOnsite) รุ่นที่ 1
[ 30-03-2567 ]กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำคณะเกษตร กำแพงแสน หัวข้อ “Modern Leadership for new generation”
[ 27-03-2567 ]Okayama University เข้าหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกัน
[ 25-03-2567 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 19 ปี
[ 21-03-2567 ]งานครบรอบวันสถาปนา 21 ปี คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 16-03-2567 ]ศึกษาดูงาน บริษัท เค-เฟรช จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอมครบวงจร
[ 15-03-2567 ]โครงการสัมมนาร่วมระหว่าง คณะเกษตร กำแพงแสน มก. และ Research Faculty of Agriculture, HU
[ 15-03-2567 ]โครงการฝึกอบรม "การจัดการฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง"
[ 14-03-2567 ]ร่วม ออกบูทนำเสนอ โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ในงาน "International Education Fair plus+"
[ 13-03-2567 ]HAPPY PLACE CENTER สัญจรมา คณะเกษตร กำแพงแสน กับกิจกรรม “Color and Activity Relax”
[ 13-03-2567 ]สัมมนาพิเศษหัวข้อ “Scent Scales in Males of Gelechiidae and Tortricidae (Lepidoptera)”
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot