Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 14-01-2565 ]เข้าพบคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
[ 14-01-2565 ]จัดการฝ่ายความยั่งยืนทางการเกษตร บริษัท โดลไทยแลนด์ เข้าพบ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
[ 13-01-2565 ]เข้าพบผู้บริหารคณะต่างๆ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
[ 13-01-2565 ]ผอ.โรงรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าพบ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
[ 12-01-2565 ]รับมอบโปรแกรมจัดการสำนักงาน WPS
[ 10-01-2565 ]ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างในการเข้าพบเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
[ 10-01-2565 ]การนำเสนอผลงาน โครงการบ่มเพาะเพื่อการพัฒนานวัตกรรมวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร
[ 07-01-2565 ]การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม WPS Office
[ 06-01-2565 ]ร่วมต้อนรับ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว. และคณะ
[ 29-12-2564 ]ผู้จัดการศูนย์หนังสือ มก.กพส. เข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 29-12-2564 ]ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 29-12-2564 ]การประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ
[ 28-12-2564 ]สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด เข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 28-12-2564 ]รับมอบเงินสบทบ กองทุนเจียไต๋ ดร.มนู-ดร.มนัส เจียรวนนท์
[ 27-12-2564 ]บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสนเข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
 
หน้า 1 / 115  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140