Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 11-07-2555 ]ต้อนรับคณะดูงานจากโครงการ AAACU-KU study tour program 2012
[ 11-07-2555 ]ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554
[ 08-07-2555 ]ประมวลภาพวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน vol.2
[ 07-07-2555 ]ประมวลภาพวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 05-07-2555 ]ตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 04-07-2555 ]สัมมนานวัตกรรมหัวคีบอ้อย ลดดินทรายไม่ทำลายตออ้อย โดยภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 02-07-2555 ]สัมมนาเรื่องโรคที่สำคัญของหน่อไม้ฝรั่งและการควบคุมโดยชีววิธี โดยภาควิชาโรคพืช
[ 30-06-2555 ]สืบสานตำนานเกษตร ประจำปี 2555
[ 29-06-2555 ]วันเกษตราบูชาครู 2555
[ 21-06-2555 ]คณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน บันทึกเทปถ่ายทำรายการเพื่อนพึง(ภา)
[ 13-06-2555 ]มอบทุนสนับสนุนแก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
[ 11-06-2555 ]โครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555
[ 08-06-2555 ]โครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ประจำปี 2555
[ 07-06-2555 ]ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
[ 06-06-2555 ]โครงการปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปีที่ 1
 
หน้า 108 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140