Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 05-06-2555 ]โครงการพบผู้ปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 1
[ 01-06-2555 ]โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-05-2555 ]บรรยายพิเศษ โดย Dr.Mike Nicole
[ 30-05-2555 ]บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 29-05-2555 ]พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันเรื่องการดำเนินกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย
[ 23-05-2555 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร Vol.3
[ 22-05-2555 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร Vol.2
[ 21-05-2555 ]พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเกษตร กำแพงแสน และ Jiangsu Academy of Agricultural Science (JAAS)
[ 21-05-2555 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
[ 19-05-2555 ]ฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง
[ 14-05-2555 ]ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ระบบแอดมิดชั่น ประจำปีการศึกษา 2555
[ 10-05-2555 ]ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลจันทรุเบกษา
[ 04-05-2555 ]คณะผู้บริหารร่วมงานพิธีเปิดอาคารการเรียนรู้ทางภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
[ 03-05-2555 ]เลี้ยงขอบคุณนักกีฬา การแข่งขันกีฬาบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน 2555
[ 01-05-2555 ]ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
หน้า 109 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140