Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 02-11-2554 ]บรรยายพิเศษหัวข้อ Carbohydrate Metabolism in wheat and tomato
[ 01-11-2554 ]บรรยายพิเศษหัวข้อ How to write Scientific Manuscript for High Impact Factor Journals
[ 28-10-2554 ]ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554 ณ วัดเสนหา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
[ 25-10-2554 ]โครงการฝึกอบรมค่ายยุวหมอดิน สสวท. รุ่นที่ 3 โดยภาควิชาปฐพีวิทยา
[ 19-10-2554 ]ต้อนรับคณะดูงานจาก The Association for International Agricultural and Extension Education (AIAEE)
[ 13-10-2554 ]มอบสิ่งของให้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
[ 10-10-2554 ]มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
[ 07-10-2554 ]รายการ “ฟาร์มทอล์ค เกษตรโต๊ะกลม” สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง และผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
[ 03-10-2554 ]งานงานเกษตรรวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554
[ 30-09-2554 ]มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี สถาบันฯ
[ 28-09-2554 ]ประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม กำแพงแสนกับคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 25-09-2554 ]นิทรรศการบริการวิชาการ คลินิกเกษตร ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 65
[ 21-09-2554 ]งานรวมพลังใจ สานรักและผูกพัน ประจำปี 2554
[ 20-09-2554 ]รายการ “หนึ่งในพระราชดำริ” สัมภาษณ์ ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
[ 19-09-2554 ]พิธีรับทุนการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2554 Mizuho Asian Fund
 
หน้า 115 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140