Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 14-07-2554 ]ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2554 ให้แก่วัดดอนเตาอิฐ ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตามโครงการ 9 บวร
[ 12-07-2554 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554
[ 07-07-2554 ]ประมวลภาพวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 กรกฎาคม 2554
[ 06-07-2554 ]รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมหล่อเทียนพรรษา
[ 04-07-2554 ]รศ.ดร.ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมสักการะพระพิรุณ
[ 02-07-2554 ]ประมวลภาพวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 กรกฎาคม 2554
[ 01-07-2554 ]ประมวลภาพวันซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
[ 01-07-2554 ]คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1 และ 2 กร
[ 30-06-2554 ]คณบดีฯ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านประกันคุณภาพกับคณะกรรมการ
[ 30-06-2554 ]ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์ ชื่นชม รองคณบดีวิทยาเขตกำแพงแสน บัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดี
[ 25-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการสืบสานตำนานเกษตร (ดำนา)
[ 09-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการ "เปิดบ้านเกษตร กำแพงแสน สู่ดินแดนวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งแผ่นดิน"
[ 06-06-2554 ]ภาพกิจกรรมโครงการสอนน้องร้องเพลงเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554
[ 31-05-2554 ]ประมวลภาพโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 30-05-2554 ]ประมวลภาพโครงการพบผู้ปกครองนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน
 
หน้า 118 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140