Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 03-09-2559 ]โครงการค่ายเยาวชนบริหารการเกษตร รุ่นที่ 10
[ 03-09-2559 ]ร่วมโครงการ ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9,999 ต้น
[ 02-09-2559 ]นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 01-09-2559 ]โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม” หลักสูตรที่3
[ 30-08-2559 ]ต้อนรับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ในการมอบทุนการศึกษา โครงการโควตาบุตรเกษตรกร
[ 30-08-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง "การผลิตและการพัฒนาทางด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร"
[ 28-08-2559 ]โครงการเกษตรกำแพงแสนรวมใจน้อมศิระสักการะองค์พระปฐมเจดีย์
[ 28-08-2559 ]โครงการฝึกอบรมการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล
[ 27-08-2559 ]โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
[ 25-08-2559 ]ประชุม ทิศทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะพร้าวในประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559
[ 25-08-2559 ]โครงการฝึกอบรมการรับรองมาตรฐานสินค้าพืชเพื่อการค้า/จำหน่ายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ
[ 22-08-2559 ]โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ 1 และ 2
[ 21-08-2559 ]โครงการสืบสานตำนานเกษตร(ประเพณีการดำนา) ประจำปีการศึกษา 2559
[ 21-08-2559 ]โครงการอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้ารุ่นที่ 38
[ 19-08-2559 ]อาจารย์และนิสิต Tokyo University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
 
หน้า 20 / 66 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140