Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 20-06-2565 ]กิจกรรม WELCOME Freshy Aggie82
[ 20-06-2565 ]ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนางานวิจัย วิทยาศาสตร์ฯ โดยวิธีการของ GLOBE
[ 18-06-2565 ]กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
[ 15-06-2565 ]การรับฟังคำปรึกษา ครั้งที่ 10 โครงการ KU GROW
[ 15-06-2565 ]บุคลากรร่วมทีมฟุตบอลวิทยาเขตกำแพงแสน คว้าแชมป์ฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก. ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565
[ 15-06-2565 ]บุคลากรรับรางวัล นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ
[ 10-06-2565 ]ร่วมต้อนรับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตรวจเยี่ยมโครงการ วมว. มก กพส.
[ 09-06-2565 ]สำรวจพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
[ 08-06-2565 ]ประชุมเพื่อจัดทำ Self-Assessment Portfolio ปี 2565
[ 07-06-2565 ]การฝึกอบรม “หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของ GLOBE”
[ 02-06-2565 ]ฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุ่น 107
[ 30-05-2565 ]ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือกับคณะผู้แทนจากกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
[ 30-05-2565 ]โครงการค่าย วมว. 2565
[ 27-05-2565 ]ฝึกอบรมหลักสูตร ผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุ่น 106
[ 26-05-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 12
 
หน้า 3 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140