Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 04-07-2562 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ
[ 03-07-2562 ]ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กพส. ประจำปี 2562
[ 01-07-2562 ]วปอ. รุ่นที่ 61 ดูงานโคเนื้อ
[ 28-06-2562 ]โครงการผสมเทียมโค” รุ่นที่ 6
[ 28-06-2562 ]เทคนิคการตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001-2015
[ 26-06-2562 ]เสวนาวิชาการยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงพื้นที่
[ 24-06-2562 ]โครงการพบผู้ปกครองนิิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
[ 24-06-2562 ]ฝึกอบรมนานาชาติ เรื่องเครื่องจักรเกษตรในการผลิตข้าวและเครื่องสีข้าวระดับชุมชนต้นแบบ-ไนจีเรีย
[ 20-06-2562 ]รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ รับมอบโรงเรือนเกษตร
[ 20-06-2562 ]ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน กพส. 2562
[ 17-06-2562 ]ให้สัมภาษณ์รายการ “กล้าลอง กล้าลุย”
[ 17-06-2562 ]โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 12-06-2562 ]บรรยายเรื่องหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารองค์กร
[ 10-06-2562 ]โครงการรับฟังความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อและการปรับโครงสร้างองค์กรคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-06-2562 ]ร่วมโครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนาครั้งที่ 17
 
หน้า 35 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140