Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 02-04-2565 ]การรับฟังคำปรึกษา ครั้งที่ 8 โครงการ KU GROW
[ 01-04-2565 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ 30-03-2565 ]นำเสนอแนวคิดการจัดการความรู้ ในโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Pitching Day
[ 30-03-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วาระที่สอง
[ 28-03-2565 ]ประชุมและสำรวจพื้นที่ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 24-03-2565 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 17 ปี
[ 23-03-2565 ]พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563
[ 22-03-2565 ]ร่วมในกิจกรรม เยี่ยมชมโครงการหน่วยทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตร
[ 22-03-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน วาระที่สอง
[ 18-03-2565 ]ครบรอบปีที่ 19 วันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-03-2565 ]การฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
[ 18-03-2565 ]ร่วมงาน รวมพลังหนุนมะม่วงไทยพร้อมส่งออก “อร่อย และปลอดภัย” ในนามภาคีเครือข่ายการรวมพลัง
[ 18-03-2565 ]ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน รวมพลังหนุนมะม่วงไทยพร้อมส่งออก “อร่อย และปลอดภัย”
[ 17-03-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 10
[ 16-03-2565 ]โครงการ PARE Spring School 2022
 
หน้า 6 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140