Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 02-03-2565 ]โครงการแนะนำแขนงวิชาและหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
[ 28-02-2565 ]เยี่ยมชมกิจกรรมโดมแมลง
[ 25-02-2565 ]ผู้บริหารสำรวจพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี
[ 25-02-2565 ]ร่วมแสดงความยินดี17 ปี วันสถาปนาสำนักหอสมุดกำแพงแสน
[ 23-02-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 9
[ 22-02-2565 ]พบบุคลากรบุคลากรของภาควิชากีฏวิทยา เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
[ 21-02-2565 ]พบบุคลากรบุคลากรของภาควิชาโรคพืช เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
[ 18-02-2565 ]พบบุคลากรศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง เพื่อหารือแนวทางการปรับโครงสร้างฯ
[ 17-02-2565 ]ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU การบูรณาการจัดการเมืองกำแพงแสนอย่างยั่งยืน
[ 17-02-2565 ]อบรมการใช้โดรนทางการเกษตร
[ 15-02-2565 ]ประชุมหารือความร่วมมือการวิจัยและพัฒนา ด้านmodern trade
[ 14-02-2565 ]ร่วมพิธีเปิดศูนย์โครงการสร้างเสริมสุขภาพ มก.กพส. และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ
[ 14-02-2565 ]ผู้บริหาร สสส. เข้าเยี่ยมชม โครงการโรงเรียนเกษตรอภิรมย์ และ กิจกรรมของร้าน
[ 14-02-2565 ]กิจกรรม “APIROM LAND”@KasetApirom cafe
[ 14-02-2565 ]โครงการถนนสีขาวของชาวเกษตร ครั้งที่ 15 (Aggie Road)
 
หน้า 8 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140