Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 18-06-2559 ]ผู้อบรมจากกลุ่มประเทศแอฟริกาดูงานเกี่ยวกับการผลิตและใช้เครื่องจักรกลเกษตรในการผลิตข้าวอย่างครบวงจร
[ 14-06-2559 ]สอบสัมภาษณ์ Admissionsประจำปีการศึกษา 2559
[ 14-06-2559 ]เทคโนโลยีฟาร์มผักอัจฉริยะฯ รุ่นที่ 3
[ 13-06-2559 ]ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะเนื้อแบบครบวงจรฯ
[ 13-06-2559 ]ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2559
[ 12-06-2559 ]การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เรื่อง “การแปรรูปผลผลิตเกษตร”
[ 10-06-2559 ]ผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก ม.สะหวันนะเขต
[ 10-06-2559 ]โครงการอบรม เทคโนโลยีฟาร์มผักอัจฉริยะให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รุ่นที่ 2
[ 09-06-2559 ]คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา ได้ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “ปุ๋ยสั่งตัด...ทำเองไม่ยาก” ลง นสพ.ไทยรัฐ
[ 07-06-2559 ]ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภา และ กรรมการสภา มก. และร่วมชี้แจงยุทธศาสตร์คณะฯ
[ 06-06-2559 ]บรษัท โตโยต้า (ประเทศญี่ปุ่น) เข้าหารือความร่วมมือการวิจัยด้านอ้อยกับภาควิชาเกษตรกลวิธาน
[ 06-06-2559 ]โครงการฝึกอบรมผสมเทียมสุกรขั้นสูง
[ 02-06-2559 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านกล้วยไม้ในทุกมิติ
[ 02-06-2559 ]แอฟริกาเข้าพบ คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และเยี่ยมชมคณะ
[ 02-06-2559 ]อบรมการผสมเทียมสุกรขั้นพื้นฐานรุ่นที่ 101
 
หน้า 82 / 124 [ ก่อนหน้า ] [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140