Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงาน”ขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561”
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมงาน”ขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561” มีการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ขับร้องเพลงสวัสดีปีใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กล่าวขอบคุณบุคลากร และอวยพรวันปีใหม่ 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140