Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส
สถานที่ :
จัดเมื่อวันที่ : 03-01-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 3 มกราคม 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส” ภายใต้โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ กล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ และจับรางวัลให้แก่บุคลากร มีการชมวีดีทัศน์ภาพกิจกรรมปีที่ผ่านมา ร่วมสนุกกับเกมส์ชิงรางวัล ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140