Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > วีดีทัศน์กิจกรรม  
ไก่ลูกผสมตะเภาทอง-ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายละเอียดวีดีทัศน์
ไก่ลูกผสมตะเภาทอง-ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ---------------- เป็นไก่พื้นเมืองที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์โดย คณาจารย์และนักวิจัยภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน บรรยายโดย อาจารย์สุกัญญา ยุงระแหง ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ☺ดูจบแล้ว...รบกวนช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ.. กันด้วยนะจ๊ะ..♥ https://bit.ly/3hVhium
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140