Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > วีดีทัศน์กิจกรรม  
ผักพื้นบ้าน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน)
 
รายละเอียดวีดีทัศน์
ผักพื้นบ้าน โดย นายวันชาติ นิติพันธ์ นักวิชาการเกษตร ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.034-281509, 034-351393 ☺ดูจบแล้ว...รบกวนช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจ.. กันด้วยน้าาา ♥ https://bit.ly/3hVhium
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140