Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 28-02-2567 ]ให้การต้อนรับ บุคลากรจาก สมาคมอ้อยและน้ำตาลทรายอินโดนีเซีย ในการเข้าพบปะหารือด้านเครื่องจักรกลการเกษ
[ 28-02-2567 ]โครงการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2567
[ 28-02-2567 ]อาจารย์จากประเทศบราซิล ในการเข้าเยี่ยมชมภาควิชากีฏวิทยา และพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแมลง
[ 28-02-2567 ]งานเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการและอาสาสมัคร ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "
[ 24-02-2567 ]โครงการ English for Career เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกไปประกอบอาชีพ
[ 23-02-2567 ]กิจกรรมทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง เนื่องใน "วันมาฆบูชา"
[ 23-02-2567 ]KU KPS JOB FAIR 2024
[ 23-02-2567 ]ร่วมกิจกรรมภาพไหน...ใครเอ่ย ?
[ 22-02-2567 ]คณะเกษตร กำแพงแสน สนองนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[ 20-02-2567 ]บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อ "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการฟาร์มจิ้งหรีด"
[ 18-02-2567 ]จิตอาสาปฐพีวิทยา # ครั้งที่ 1 “กิจกรรม เรียนรู้ และ ทดสอบดินเบื้องต้น”
[ 16-02-2567 ]MOU โครงการพัฒนาการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุรากลั่นจากอ้อย
[ 16-02-2567 ]ร่วมงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านศรีวิชัย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล” SWC OPEN HOUSE 2023
[ 14-02-2567 ]โครงการ "ส่งเสริมคุณภาพนิสิตและชุมชนสัมพันธ์ (AGGIE ROAD) ครั้งที่ 17"
[ 13-02-2567 ]กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ หน่วยวิเคราะห์วิจัยดิน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140