Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
[ 08-03-2567 ]ส่งมอบของบริจาค ให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
[ 18-02-2567 ]จิตอาสาปฐพีวิทยา # ครั้งที่ 1 “กิจกรรม เรียนรู้ และ ทดสอบดินเบื้องต้น”
[ 25-02-2566 ]นิทรรศการ "การจัดการศัตรูพืชและโรคพืช"
[ 25-01-2566 ]ภาควิชาเกษตรกลวิธานต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เข้าศึกษาดูงาน
[ 27-07-2565 ]มอบพันธุ์ไม้และร่วมปลูกต้นไม้ ณ หมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ
[ 29-06-2565 ]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "โครงการทดสอบอาหารโคนมเพื่อการผลิตน้ำนมโคคุณภาพสูง"
[ 10-12-2563 ]อบรมาการทำหมูปิ้งนมสด สูตรทับกวาง
[ 10-12-2563 ]กิจกรรม "Open house กลุ่มอาคารแปรรูปอาหารเพื่อการเรียนรู้มาตรฐาน GMP"
[ 09-12-2563 ]อบรมหการทำชิฟฟ่อนนมแพะ
[ 08-12-2563 ]สัมมนา เรื่อง “จับตาสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ปี 64 และประเด็นปัญหากระดูกในไก่เนื้อและสุกร”
[ 08-12-2563 ]อบรมการทำสบู่กรีเซอรีนนมแพะ
[ 07-12-2563 ]อบรมระยะสั้น เรื่อง การปลูกผักอินทรีย์
[ 07-12-2563 ]อบรมการทำคุกกี้นมแพะรัญพืช
[ 06-12-2563 ]อบรมการทำกิมจิ
[ 05-12-2563 ]อบรมการแปรรูปมะขามป้อมแซ่อิ่ม
  « 1 2 3 4
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot