Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 03-07-2562 ]ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา กพส. ประจำปี 2562
[ 08-05-2562 ]ร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายพระพร
[ 22-04-2562 ]วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 10-04-2562 ]ร่วมงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 02-04-2562 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
[ 22-03-2562 ]ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 14 ปี
[ 18-03-2562 ]โครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร” และ โครงการ “วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน”
[ 28-02-2562 ]เข้าแสดงความยินดีกับรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนคนใหม่
[ 25-02-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักหอสมุด กำแพงแสน
[ 02-02-2562 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันคล้ายวันสถาปนา มก. ครบรอบ 76 ปี
[ 28-01-2562 ]แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี
[ 23-01-2562 ]พิธีแห่ถ้วยพระราชทานฯ จากการชนะเลิศกีฬาทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 36
[ 10-01-2562 ]มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ที่ปรึกษาคณะ
[ 08-01-2562 ]มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 04-01-2562 ]มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot