Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 03-01-2562 ]คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มอบกระเช้าปีใหม่
[ 03-01-2562 ]โครงการร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส
[ 03-01-2562 ]ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562
[ 27-12-2561 ]ร่วมงาน”ขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2561”
[ 05-12-2561 ]ร่วมพิธีเก็บเกี่ยววันพ่อ ปี 2561
[ 04-12-2561 ]ร่วมกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
[ 22-11-2561 ]นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับรางวัลขวัญใจประชาชนจากการประกวดนางนพมาศ
[ 12-11-2561 ]ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 39 ปี
[ 09-11-2561 ]ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2561 มก.
[ 02-11-2561 ]ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2561 มก.กพส.
[ 12-10-2561 ]ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่ออุทิศถวาย ในหลวงรัชกาลที่ 9
[ 20-09-2561 ]โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 18-09-2561 ]โครงการรวมพลังใจสานรักและผูกพัน ประจำปี 2561
[ 15-09-2561 ]ร่วมกิจกรรมวันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน
[ 12-09-2561 ]โครงการธรรมะเพื่อการพัฒนาชีวิต ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140