Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 01-06-2556 ]พิธีลงนามความร่วมมือกับ บ.เจียไต๋ จำกัด
[ 31-05-2556 ]ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
[ 30-05-2556 ]โครงการอบรมผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย : ใคร ๆ ก็ทำได้
[ 23-05-2556 ]เข้าแสดงความยินดีร้านสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556
[ 20-05-2556 ]การประชุมสัญจรคณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 18-05-2556 ]โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนา ครั้งที่ 11
[ 16-05-2556 ]สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเกษตร กำแพงแสน ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2555
[ 16-05-2556 ]การฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 15-05-2556 ]สอบสัมภาษณ์ Admissions
[ 10-05-2556 ]โครงการอบรมการตกแต่งไฟล์ภาพดิจิทัล
[ 09-05-2556 ]โครงการอบรมการถ่ายภาพดิจิทัล : ภาพสวยด้วยมือเรา
[ 08-05-2556 ]อบรมระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้
[ 08-05-2556 ]ภาควิชาปฐพีวิทยาจัดค่ายยุวหมอดิน สสวท.
[ 03-05-2556 ]บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด เข้าสัมภาษณ์งานนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
[ 03-05-2556 ]ภาควิชาโรคพืช จัดโครงการจริยธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2555
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140