Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม  
[ 05-01-2567 ]พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนเพื่อการศึกษากลุ่มมิตรผล”
[ 27-12-2566 ]บุคลากรรับโล่เชิดชูเกียรติ "บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2566"
[ 26-12-2566 ]บุคลากร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ GLOBE
[ 25-12-2566 ]ร่วมโครงการขอบคุณบุคลากร วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566
[ 22-12-2566 ]กิจกรรม "ร้อยดวงใจ สู่ความสุขสดใส"
[ 22-12-2566 ]คณะเกษตร กำแพงแสน เดินหน้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนเฟ้นหานักวิทยาศาสตร์เกษตรรุ่นต่อไป
[ 18-12-2566 ]รับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU
[ 16-12-2566 ]ฝึกอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ”
[ 15-12-2566 ]ร่วมงานแถลงข่าว “กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 นนทรีเกมส์ 2567”
[ 08-12-2566 ]การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย "สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ"
[ 08-12-2566 ]การนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย "สาขาส่งเสริมการเกษตรและธุรกิจเกษตร"
[ 08-12-2566 ]บรรยายพิเศษ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
[ 08-12-2566 ]สัมมนา สาขาส่งเสริมการเกษตรฯ หัวข้อ “เรารักษ์โลก-โลกรักษ์เรา นวัตกรรมเกษตรรักษ์โลกสู่ความยั่งยืน”
[ 08-12-2566 ]งานสัมมนาวิชาการสาขาสัตว์ ประจำปี 2566 จัดโดย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 08-12-2566 ]บรรยายพิเศษและเสวนา ในหัวข้อ "รู้ปัจจุบัน เท่าทันอนาคต เรื่องอ้อย"
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140