Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 29-12-2564 ]ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 28-12-2564 ]สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด เข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 27-12-2564 ]บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสนเข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 27-12-2564 ]กิจกรรม “ร้อยดวงใจสู่ความสุขสดใส ประจำปี 2565”
[ 27-12-2564 ]คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 27-12-2564 ]คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสนเข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 27-12-2564 ]คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 23-12-2564 ]ผอ.สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 23-12-2564 ]บริษัท ไทยเพิ่มพูนอุตสาหกรรม จำกัด เข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 23-12-2564 ]คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มก. เข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 22-12-2564 ]เข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 22-12-2564 ]คณะประมง กำแพงแสน เข้าพบในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 21-12-2564 ]หน่วยงานต่างๆ เข้าพบในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
[ 16-12-2564 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 40 ปี สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
[ 05-12-2564 ]ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ร.9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2564
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot