Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 23-11-2564 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครบรอบ 17 ปี
[ 13-11-2564 ]ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี วิทยาเชตกำแพงแสน 2564
[ 05-11-2564 ]ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
[ 27-09-2564 ]งานสายใยความผูกพัน 2564
[ 15-09-2564 ]งานรวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน 2564
[ 02-04-2564 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ 18-03-2564 ]วันครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน 18 ปี
[ 12-01-2564 ]คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าพบสวัสดีปีใหม่
[ 05-01-2564 ]สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่งๆ ในวิทยาเขต กพส.
[ 05-12-2563 ]ร่วมงาน “เก็บเกี่ยววันพ่อ” ปี 2563
[ 27-11-2563 ]งานเลี้ยงแสดงความยินดี แด่ ดร.มนัส เจียรวนนท์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
[ 23-11-2563 ]ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
[ 12-11-2563 ]ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี
[ 23-09-2563 ]ร่วมงาน “กตเวทิตาจิต..นนทรีสีทอง”ประจำปี 2563
[ 17-09-2563 ]จัดงาน “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน”
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
PG SLOT UFABET UFABET UFABET UFABET CHANG123 CHANG123 CHANG123 Chang123 UFABET UFABET PG SLOT PG SLOT PG SLOT PG SLOT pg slot pg slot