Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านบริการวิชาการแก่สังคม  
[ 02-12-2563 ]อบรมการแปรรูปโยเกิร์ตนมแพะ
[ 02-12-2563 ]อบรมการแปรรูปโยเกิร์ตนมแพะ
[ 01-12-2563 ]อบรมการทำพิซซ่าโฮมเมด
[ 02-04-2562 ]นิสิตภาควิชาสัตวบาล ใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่
[ 10-02-2562 ]โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชนบท
[ 18-01-2561 ]ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี 2561
[ 12-01-2561 ]มอบสิ่งของและทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2561
[ 22-12-2560 ]โครงการ “การสร้าง InfoGraphic เพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์”
[ 11-12-2560 ]ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560
[ 11-12-2560 ]ผู้บริหาร อบต. สิงหนาท เข้าหารือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
[ 08-09-2560 ]ร่วมแจกพืชพันธุ์ดีของมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
[ 26-08-2560 ]ร่วมโครงการ มก. กพส. ปลูกป่า 100 ไร่เทิดพระเกียรติ ร.10
[ 26-08-2560 ]โครงการพัฒนาบุคลากร สนง. เลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 14-01-2560 ]ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
[ 10-07-2559 ]โครงการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน-การขยายพันธุ์พืช
 
หน้า 1 / 2  [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140