Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านวิจัย/บริการวิชาการ  
[ 25-06-2565 ]อบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงและแปรรูปจิ้งหรีด
[ 07-06-2565 ]การฝึกอบรม “หลักวิธีดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมของ GLOBE”
[ 02-06-2565 ]ฝึกอบรมหลักสูตรผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุ่น 107
[ 30-05-2565 ]ให้การต้อนรับและปรึกษาหารือกับคณะผู้แทนจากกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน
[ 27-05-2565 ]ฝึกอบรมหลักสูตร ผสมเทียมสุกร เชิงปฏิบัติการ รุ่น 106
[ 26-05-2565 ]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 12
[ 24-05-2565 ]อบรมการจัดการแปลงสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. Version 5.2
[ 19-05-2565 ]ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
[ 10-05-2565 ]กิจกรรม “Apirom's Fresh Market” และเมล่อนจาก รร.เกษตรอภิรมย์
[ 28-04-2565 ]อบรมการผสมเทียมโค รุ่นที่ 11
[ 26-04-2565 ]ร่วมโครงการ แก้หนี้สินด้วยการใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เน้นการออม
[ 22-04-2565 ]ต้อนรับกรรมการสภาพนักงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
[ 21-04-2565 ]อบรมด้านการเกษตร ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง
[ 09-04-2565 ]สำรวจแหล่งน้ำใต้ผิวดิน ในพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
[ 07-04-2565 ]เสวนาวิชาการ ผลจากสงคราม!!! วิกฤตปุ๋ยแพงกับแสงที่ปลายอุโมงค์ ทางเลือกทางรอดฯ
 
หน้า 1 / 22  [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ]
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140