Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก  
[ 21-08-2560 ]เชิญร่วมสมัคร รับการสรรหา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

[ 16-08-2560 ]ขอเชิญร่วม “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ขาดแคลน” ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

[ 16-08-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงวิธีการสรรหาและแผนงานสรรหา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

[ 02-08-2560 ]ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โอกาส และความท้าทาย อาหารสัตว์ไทย 4.0" และร่วมแสดงมุทิตาจิต

[ 26-07-2560 ]ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

[ 25-07-2560 ]ขอเชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารคณ

[ 24-07-2560 ]จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[ 21-07-2560 ]Welcome KU77

[ 20-07-2560 ]เชิญร่วมสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และพิธีไหว้ครู เพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

[ 20-07-2560 ]จักรยานให้ยืม สำหรับ Freshy KU77 คณะเกษตร กำแพงแสน

[ 17-07-2560 ]ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอก และผลการย้ายหลักสูตร นิสิตรหัส 59

[ 17-07-2560 ]หลีกเลี่ยงจอดรถ บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน

[ 14-07-2560 ]เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 20

[ 12-07-2560 ]ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการบรรยาย

[ 12-07-2560 ]ขอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ได้ทุนพัฒนานิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เข้ารับทุน

[ 01-07-2560 ]ปิดการใช้พื้นที่ หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน 3 ก.ค. 60

[ 30-06-2560 ]ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU77

[ 30-06-2560 ]ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบประชาคมกำแพงแสน ครั้งที่ ๒

[ 26-06-2560 ]รับสมัครโควตารับตรงเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560

[ 21-06-2560 ]งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2560

 
หน้า 1 / 16 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140