Home |  Login  
       
 
หน้าแรก  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบประชาสัมพันธ์คณะเกษตร กำแพงแสน
กรุณาอ่านข้อกำหนดก่อนฝากข่าวกับคณะเกษตร กำแพงแสน
หากมีข้อสงสัยติดต่อผู้ดูแลระบบ agrdmd@ku.ac.th โทร.3307
 
การฝากข่าว จัดการข่าว
ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข่าว หากข่าวที่ท่านส่งมามีรายละเอียดไม่ครบถ้วนหรือมีความไม่เหมาะสม
ผู้ดูแลระบบจะไม่ประชาสัมพันธ์ข่าวนั้นๆ
 
การฝาก Banner จัดการ banner
ประเภทไฟล์ที่รองรับ คือ PNG, JPG
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140