Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 29-06-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 29-06-2565 ]เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "ห้องเรียนกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลรูปแบบใหม่ และกล้องจุลทรรศน์อัจฉริยะ"

สุนารี สว่างศรี
[ 28-06-2565 ]เชิญสมัครเข้าร่วม อบรมหลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13

สุนารี สว่างศรี
[ 28-06-2565 ]เชิญสมัครเข้าร่วม..อบรม เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่อการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์

สุนารี สว่างศรี
[ 24-06-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-06-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์จำนวน 1 อัตราสังกัดภาควิชาพืชสวน (สัมภาษณ์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-06-2565 ]รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2565 หลักสูตร "การผสมเทียมโค" รุ่นที่ 14

ภาควิชาสัตวบาล 
[ 24-06-2565 ]รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13

ภาควิชาสัตวบาล 
[ 23-06-2565 ]เชิญสมัครเข้าร่วม "อบรมการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 61"

สุนารี สว่างศรี
[ 22-06-2565 ]Practical alternative to corn and soybean meal in Southeast Asia

ภาควิชาสัตวบาล 
[ 18-06-2565 ]ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-06-2565 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-06-2565 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย) คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-06-2565 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย)คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-06-2565 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-06-2565 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 13-06-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 อัตรา (รอบสอบสัมภาษณ์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-06-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน ๑ อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 10-06-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-06-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 3 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140