Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 21-08-2560 ]เชิญร่วมสมัคร รับการสรรหา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน

สุนารี สว่างศรี
[ 17-08-2560 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-08-2560 ]อบรมหลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 – 3 กันยายน 2560

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2560 ]หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู วันที่ 17 กันยายน 2560 (1200 บาท/ท่าน)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2560 ]อบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8 (5 พ.ย. 2560)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2560 ]เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 46 – 47

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2560 ]การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 5 (18-19 พ.ย.2560)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 16-08-2560 ]ขอเชิญร่วม “ปันน้ำใจสู่น้องผู้ขาดแคลน” ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง

สุนารี สว่างศรี
[ 15-08-2560 ]บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

สุนารี สว่างศรี
[ 02-08-2560 ]ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โอกาส และความท้าทาย อาหารสัตว์ไทย 4.0" และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร

สุนารี สว่างศรี
[ 01-08-2560 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน รับถึงวันที่21ส.ค.2560

งานบริหารและธุรการ 
[ 01-08-2560 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.๘๕ สังกัด ภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-07-2560 ]ผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเลขที่ พ.116 สังกัดสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-07-2560 ]ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 24-07-2560 ]จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 17-07-2560 ]ประกาศผลการเลือกสาขาวิชาเอก และผลการย้ายหลักสูตร นิสิตรหัส 59

สุนารี สว่างศรี
[ 14-07-2560 ]เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 20 รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น!!!!

สุนารี สว่างศรี
[ 07-07-2560 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 07-07-2560 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 05-07-2560 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140