Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 25-03-2562 ]โครงการประกวดนวัตกรรมผลงานนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ลลิดา มะศิริ
[ 25-03-2562 ]ปฏิทินกิจกรรม กยศ.และ กรอ. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

สุนารี สว่างศรี
[ 23-03-2562 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2562 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (344)

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2562 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (1757)

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-03-2562 ]ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต KU-NCHU Student Exchange Program 2019 ประเทศไต้หวัน

ลลิดา มะศิริ
[ 20-03-2562 ]ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Montpellier SupAgro ประเทศฝรั่งเศส

ลลิดา มะศิริ
[ 15-03-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 13-03-2562 ]กำหนดการตรวจสุขภาพ

สุนารี สว่างศรี
[ 12-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหาร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครถึงวันที่ 10 พ.ค.2562


งานบริหารและธุรการ 
[ 05-03-2562 ]บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา

สุนารี สว่างศรี
[ 02-03-2562 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (สาขาทางพืช และสาขาทางสัตว์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-03-2562 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา (สาขาปรับปรุงพันธุ์พืชไร่)

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-03-2562 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิป.เอก) จำนวน 3 อัตรา สาขากีฏวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-03-2562 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิป.เอก) จำนวน 3 อัตรา สาขาโภชนศาสตร์ สาขาระบบมาตรฐานทางด้านอาหาร และสาขาการแปรรูปอาหาร

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 3 [ ถัดไป ] [ 1 2 3 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140