Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 22-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-10-2563 ]ผลการสอยภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-10-2563 ]TCAS รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 1-30 พฤศจิกายน 2563

สุนารี สว่างศรี
[ 20-10-2563 ]การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนักวิจัย) รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-10-2563 ]สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคล 7 อัตรา

สุนารี สว่างศรี
[ 19-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-10-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 18 ธ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-10-2563 ]แจ้งกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย


งานบริหารและธุรการ 
[ 08-10-2563 ]บัณฑิตวิทยาลัย ขอ “งด” การจัดอบรมไอทีสิส (iThesis) ออนไลน์ผ่าน Facebook Live

สุนารี สว่างศรี
[ 08-10-2563 ]อบรม "การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น" รุ่นที่ 5 (วันที่ 16-18 ธ.ค. 63)

สุนารี สว่างศรี
[ 03-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-10-2563 ]โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 12 (วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563)

สุนารี สว่างศรี
[ 01-10-2563 ]โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการประกอบสูตรอาหารสุกรและสัตว์ปีก"

สุนารี สว่างศรี
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140