Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 28-11-2564 ]เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 26-11-2564 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 28 ม.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-11-2564 ]การขออนุญาตเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อการเรียนการสอน การสอบ ตามมาตรการขอเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยฯ

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 23-11-2564 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน 
[ 20-11-2564 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาการสำรวจและจำแนกดิน การกำเนิดดิน หรือเคมีและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปิดรับ 20 พ.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-11-2564 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-11-2564 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-11-2564 ]เชิญร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการ สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ 8 ธ.ค. 64 (Online)

สุนารี สว่างศรี
[ 17-11-2564 ]เชิญร่วมรับฟัง...สัมมนาวิชาการ เรื่อง "Lock Down ไม่ Look Down: คุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย สุขภาวะปลอดภัย พันภัยเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด 19"

สุนารี สว่างศรี
[ 14-11-2564 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-11-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ อัตราเลขที่ พ.๒๕๓๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน ปิดรับ 28ม.ค.2565

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-11-2564 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (B025) สังกัดภาควิชาพืชสวน (สัมภาษณ์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-11-2564 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-11-2564 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 01-11-2564 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหาร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๓ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-10-2564 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 15 มี.ค.2565


งานบริหารและธุรการ 
[ 28-09-2564 ]ชุดทดสอบอินทรียวัตถุในดิน โดย ภาควิชาปฐพีวิทยา

สุนารี สว่างศรี
[ 22-09-2564 ]ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-09-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ พ.๒๙๐๘ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ ๑๗ ธ.ค.๒๕๖๔

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-09-2564 ]หนังสือ"โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย" จำหน่ายรูปแบบ ebook

สุนารี สว่างศรี
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140