Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 19-02-2561 ]ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

สุนารี สว่างศรี
[ 19-02-2561 ]เชิญสมัครเข้าร่วม...โครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า” สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

สุนารี สว่างศรี
[ 16-02-2561 ]เชิญ บริษัท/ห้าง/ร้าน/หน่วยงาน ร่วมเปิดบูธรับสมัครงาน โครงการ JOB FAIR

สุนารี สว่างศรี
[ 16-02-2561 ]บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เชิญชวนนิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการ “Leadership Developmaent Program”

สุนารี สว่างศรี
[ 15-02-2561 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๒ อัตรา (รับสมัครถึงวันที่18พ.ค.2561)

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-02-2561 ]กำหนดการ สถานที่สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 1/2 ทุกโครงการ สอบสัมภาษณ์

สุนารี สว่างศรี
[ 14-02-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) จำนวน ๑ อัตรา สังกัด ภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-02-2561 ]โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาวิทยากรในพื้นที่", "การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก" และ "การผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่"

ภาควิชาพืชสวน 
[ 07-02-2561 ]เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48"

สุนารี สว่างศรี
[ 01-02-2561 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 31-01-2561 ]รับสมัครเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2561

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 30-01-2561 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 30-01-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 29-01-2561 ]แจ้งยกเลิก โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และสตรอว์เบอร์รี) รุ่นที่ 2" ในวันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 29-01-2561 ]เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 6" ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 26-01-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-01-2561 ]เลื่อนการประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการเกษตรสังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-01-2561 ]รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่28 ก.พ.2561

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-01-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 05-01-2561 ]ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (ทุนรัฐบาลจีน) ณ Northwest A&F University (NWAFU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ลลิดา มะศิริ
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140