Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 16-10-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน อัตราเลขที่ พ.39 สังกัดภาควิชาโรคพืช

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-10-2561 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา ปิดรับ 9 พ.ย.2561

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-10-2561 ]รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พ.0052) สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 6 พ.ย.2561

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-10-2561 ]คณะเกษตร กำแพงแสน เปิดให้จองพื้นที่ร้านค้าจำหน่ายสินค้าในงานเกษตรกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 1-10 ธันวาคม พ.ศ.2561 บริเวณหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน โดยเปิดให้จองพื้นที่ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ดวงกมล ด้วงจุมพล
[ 10-10-2561 ]ประชาสัมพันธ์...หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ โดย กรมการท่องเที่ยว

สุนารี สว่างศรี
[ 10-10-2561 ]ขอเชิญบุคลากร มก. ร่วมทำแบบวัดความสุขด้วยตัวเอง Happinometer KU.

สุนารี สว่างศรี
[ 09-10-2561 ]วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบ 39 ปี

สุนารี สว่างศรี
[ 08-10-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 3 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-10-2561 ]รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดีและได้รับเหรียญเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 05-10-2561 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 04-10-2561 ]ทุนการศึกษาต่างประเทศ - โครงการ ASEAN International Mobility for Student(AIMS) ประจำปีงบประมาณ 2562

ลลิดา มะศิริ
[ 03-10-2561 ]รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า”

สุนารี สว่างศรี
[ 02-10-2561 ]กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 27-09-2561 ]บริษัท เคมแฟค จำกัด รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนวิชาการ ประจำที่ กรุงเทพมหานคร (เขตประเวศ)

สุนารี สว่างศรี
[ 25-09-2561 ]ปฏิทินการรับสมัคร KU-TCAS 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 24-09-2561 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.316 สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 24-09-2561 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน อัตราเลขที่ พ.39 สังกัดภาควิชาโรคพืช

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-09-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.52 สังกัด ภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 18-09-2561 ]บัณฑิตเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 13-09-2561 ]การทำเรื่องผ่อนผันทหารกองประจำการ ประจำปี 2562

สุนารี สว่างศรี
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140