Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 01-12-2565 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 01-12-2565 ]รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน


งานบริหารและธุรการ 
[ 25-11-2565 ]บริษัท ชนาพนธ์ จำกัด รับสมัครงาน

สุนารี สว่างศรี
[ 16-11-2565 ]“ฟาร์มโคเนื้ออินทรีย์ ภาควิชาสัตวบาล” ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

สุนารี สว่างศรี
[ 10-11-2565 ]ประกาศผลการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-11-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาโรคพืช

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-11-2565 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-11-2565 ]ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 07-11-2565 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 01-11-2565 ]การเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ มก. ทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ในส่วนของคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 27-09-2565 ]Announcement: Recruitment for the Position of Academic Staff

งานบริหารและธุรการ 
[ 17-08-2565 ]ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

ภาควิชาสัตวบาล 
[ 22-06-2565 ]Practical alternative to corn and soybean meal in Southeast Asia

ภาควิชาสัตวบาล 
[ 05-04-2565 ]บริการวิเคราะห์ตัวอย่าง ดิน พืช น้ำ ปุ๋ย - ภาควิชาปฐพีวิทยา

สุนารี สว่างศรี
[ 02-02-2565 ]ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติของหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 14-09-2564 ]หนังสือ"โรคพืชที่เกิดจากไส้เดือนฝอย" จำหน่ายรูปแบบ ebook

สุนารี สว่างศรี
[ 02-07-2564 ]อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยแบบอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์วัดความยาวท่อนอ้อยชนิดพกพา

สุนารี สว่างศรี
[ 08-01-2564 ]ให้บริการทดสอบคุณค่าทางโภชนาการในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

สุนารี สว่างศรี
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140