Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 23-11-2561 ]โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คุณภาพของผัก และผลไม้สด" วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

ภาควิชาพืชสวน 
[ 23-11-2561 ]กำหนดการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน มกราคม - มิถุนายน 2562

ภาควิชาพืชสวน 
[ 23-11-2561 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-11-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 3 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-11-2561 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สังกัดภาคิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 11 ม.ค.2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-11-2561 ]การสมัครรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 มูลนิธิทิสโก้ ภายในวันที่ 22 มกราคม 2562

สุนารี สว่างศรี
[ 12-11-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.52 สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-11-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 2468

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-11-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 1906

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-11-2561 ]รับสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน TCAS รอบที่ 1 Portfolio

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 02-11-2561 ]ประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Exchange Program in Fall semester 2019 ณ Meiji University ประเทศญี่ปุ่น

ลลิดา มะศิริ
[ 26-10-2561 ]เปิดรับสมัคร - โครงการประกวดนวัตกรรมผลงานนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2561

ลลิดา มะศิริ
[ 19-10-2561 ]เชิญเข้าร่วม..โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่องานวิจัยด้านการเกษตรด้วย R

สุนารี สว่างศรี
[ 18-10-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.316 สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 16-10-2561 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งแม่บ้าน อัตราเลขที่ พ.39 สังกัดภาควิชาโรคพืช

งานบริหารและธุรการ 
[ 14-10-2561 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา ปิดรับ 9 พ.ย.2561

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-10-2561 ]รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (พ.0052) สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 6 พ.ย.2561

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-10-2561 ]ประชาสัมพันธ์...หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ โดย กรมการท่องเที่ยว

สุนารี สว่างศรี
[ 25-09-2561 ]ปฏิทินการรับสมัคร KU-TCAS 2562

สุภัค ถาวรนิติกุล
[ 30-08-2561 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา (1874 สาขาการสำรวจและจำแนกดิน) ปิดรับ 16 พ.ย.2561

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140