Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 28-03-2566 ]เปิดรับสมัครและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะนาว และมะกรูดตัดใบเชิงการค้า"(วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 27-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเช้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา (662224)

งานบริหารและธุรการ 
[ 27-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเช้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา จำนวน 1 อัตรา (662073)

งานบริหารและธุรการ 
[ 27-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพืชสวน (632219)

งานบริหารและธุรการ 
[ 27-03-2566 ]บริษัท ดั๊กคิง จำกัด รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขายฝึกหัด / เจ้าหน้าที่ขาย

สุนารี สว่างศรี
[ 25-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ (อัตราจัดสรรเลขที่ 662078)

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2566 ]การสรรหาหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 21-03-2566 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาพืชสวน จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 13-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา (662073)

งานบริหารและธุรการ 
[ 13-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา 632224

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-03-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดภาควิชาสัตวบาล (พ.3830)

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) สังกัดงานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-03-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 28-02-2566 ]แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ"(วันที่ 25-26 มีนาคม 2566)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 28-02-2566 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-02-2566 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
  « 1 2 3
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140