Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 17-08-2560 ]อบรมหลักสูตร การขยายพันธุ์ไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 4 วันที่ 1 – 3 กันยายน 2560

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2560 ]หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะม่วงนอกฤดู วันที่ 17 กันยายน 2560 (1200 บาท/ท่าน)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2560 ]อบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 8 (5 พ.ย. 2560)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2560 ]เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 46 – 47

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-08-2560 ]การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 5 (18-19 พ.ย.2560)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 02-08-2560 ]ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "โอกาส และความท้าทาย อาหารสัตว์ไทย 4.0" และร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร

สุนารี สว่างศรี
[ 14-07-2560 ]เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า” รุ่นที่ 20 รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น!!!!

สุนารี สว่างศรี
[ 14-06-2560 ]เลื่อนโครงการอบรม การปลูกพืชไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560 เป็น 18-20 สิงหาคม 2560

ภาควิชาพืชสวน 
[ 14-06-2560 ]กำหนดการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 (ครึ่งปีหลัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

สุนารี สว่างศรี
[ 26-05-2560 ]เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 19-20

สุนารี สว่างศรี
[ 25-05-2560 ]ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 24-05-2560 ]ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47

สุนารี สว่างศรี
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140