Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 19-02-2561 ]เชิญสมัครเข้าร่วม...โครงการอบรม “ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า” สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

สุนารี สว่างศรี
[ 14-02-2561 ]โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาวิทยากรในพื้นที่", "การผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออก" และ "การผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่"

ภาควิชาพืชสวน 
[ 07-02-2561 ]เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 48"

สุนารี สว่างศรี
[ 29-01-2561 ]แจ้งยกเลิก โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และสตรอว์เบอร์รี) รุ่นที่ 2" ในวันที่10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 29-01-2561 ]เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 6" ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 29-12-2560 ]ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2561 ครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2561) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน

ภาควิชาพืชสวน 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140