Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวบริการวิชาการ  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 01-08-2563 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 25" (14-16 ส.ค. 63)

สุนารี สว่างศรี
[ 22-07-2563 ]แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียนเชิงการค้ารุ่นที่ 8 จากวันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เป็น วันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2563

ภาควิชาพืชสวน 
[ 16-07-2563 ]โครงการอบรม "ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า" วันที่ 26-28 สค. 63

สุนารี สว่างศรี
[ 16-07-2563 ]โครงการฝึกอบรม การแปรรูปพืชสมุนไพรและพืชอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงการค้า (10-11 ก.ย. 63)

สุนารี สว่างศรี
[ 17-06-2563 ]วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะละกอคุณภาพ รุ่นที่ 20

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร อะโวคาโด : ไม้ผลศักยภาพการตลาดสูง รุ่นที่ 2

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 10

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การขยายพันธ์ุไม้ผลเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 6

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตส้มโออย่างมืออาชีพรุ่นที่ 4

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและผสมพันธุ์พืชเบื้องต้น สำหรับมือสมัครเล่น รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 3-4 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร วิทยาการส้ม รุ่นที่ 3

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 3

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเปิดฝึกอบรมหลักสูตร เสาวรส เสน่ห์งามดอกและผลไม้แห่งสุขภาพ รุ่นที่1 หลักสูตรใหม่

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 2

ภาควิชาพืชสวน 
[ 17-06-2563 ]วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 52

ภาควิชาพืชสวน 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140