Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 16-06-2560 ]ขอเรียนเชิญบุคลากรวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย"

สุนารี สว่างศรี
[ 14-06-2560 ]โครงการอบรม การปลูกพืชไม่ใช้ดินในโรงเรือน รุ่นที่ 2/2560

ภาควิชาพืชสวน 
[ 14-06-2560 ]กำหนดการฝึกอบรม ปี พ.ศ.2560 (ครึ่งปีหลัง) ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน

สุนารี สว่างศรี
[ 26-05-2560 ]เชิญสมัครเข้าร่วมอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า รุ่นที่ 19-20

สุนารี สว่างศรี
[ 25-05-2560 ]ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 ครึ่งปีหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 24-05-2560 ]ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 47

สุนารี สว่างศรี
[ 11-05-2560 ]การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเชิงการค้า รุ่นที่ 3 วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

ภาควิชาพืชสวน 
[ 05-05-2560 ]เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 42 – 44"

ภาควิชาพืชสวน 
[ 04-05-2560 ]โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน รุ่นที่ 71”

ภาควิชาพืชสวน 
[ 25-12-2559 ]ใหม่!!! กำหนดการฝึกอบรม 2560 (มกราคม - มิถุนายน 2560) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน

ภาควิชาพืชสวน 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140