Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวบริการวิชาการ  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 08-10-2563 ]อบรม "การจัดการสุขภาพโคเบื้องต้น" รุ่นที่ 5 (วันที่ 16-18 ธ.ค. 63)

สุนารี สว่างศรี
[ 02-10-2563 ]โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 12 (วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563)

สุนารี สว่างศรี
[ 01-10-2563 ]โครงการฝึกอบรม "เทคนิคการประกอบสูตรอาหารสุกรและสัตว์ปีก"

สุนารี สว่างศรี
[ 20-09-2563 ]การฝึกอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 12

สุนารี สว่างศรี
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140