Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวบริการวิชาการ  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 26-10-2562 ]เปิดรับสมัครและลงทะเบียน โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "วิทยาการองุ่น รุ่นที่ 1" (หลักสูตรใหม่) ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

ภาควิชาพืชสวน 
[ 29-09-2562 ]อบรมหลักสูตร "การแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า" รุ่นที่ 5

สุนารี สว่างศรี
[ 24-07-2562 ]วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร คุณภาพผักและผลไม้สด รุ่นที่ 1

ภาควิชาพืชสวน 
[ 24-07-2562 ]วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการคัดเลือกและผสมพันธุ์พืชเบื้องต้น สำหรับมือสมัครเล่น รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่)

ภาควิชาพืชสวน 
[ 24-07-2562 ]วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 9

ภาควิชาพืชสวน 
[ 24-07-2562 ]วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 50

ภาควิชาพืชสวน 
[ 25-06-2562 ]กำหนดการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 (ครึ่งปีหลัง)

ภาควิชาพืชสวน 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140