Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 24-04-2567 ]เชิญสมัคร..อบรมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบ GHPs HACCP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม น้ำบริโภค และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "

สุนารี สว่างศรี
[ 24-04-2567 ]ขยายเวลารับสมัคร!! โครงการการเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 15 เรื่อง “เทคนิคการวินิจฉัยโรคพืช” (สมัครได้ถึงวันที่ 5 พ.ค.67)

สุนารี สว่างศรี
[ 01-04-2567 ]เชิญสมัครร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผสมเทียมโค รุ่นที่ 19 (อบรม 24-26 เมษายน พ.ศ.2567)

สุนารี สว่างศรี
[ 01-04-2567 ]เชิญสมัคร อบรมโครงการการเตรียมตัวสู่การเป็นหมอพืช รุ่นที่ 15 (อบรม 8 พฤษภาคม 2567)

สุนารี สว่างศรี
  « 1
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวประชุมวิชาการ/ทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140