Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 23-03-2562 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2562 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (344)

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-03-2562 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล (1757)

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-03-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]ผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์


สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหาร คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา


งานบริหารและธุรการ 
[ 08-03-2562 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 3 อัตรา
รับสมัครถึงวันที่ 10 พ.ค.2562


งานบริหารและธุรการ 
[ 05-03-2562 ]บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด รับสมัครงานหลายอัตรา

สุนารี สว่างศรี
[ 02-03-2562 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (สาขาทางพืช และสาขาทางสัตว์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-03-2562 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา (สาขาปรับปรุงพันธุ์พืชไร่)

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-03-2562 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิป.เอก) จำนวน 3 อัตรา สาขากีฏวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-03-2562 ]ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (วุฒิป.เอก) จำนวน 3 อัตรา สาขาโภชนศาสตร์ สาขาระบบมาตรฐานทางด้านอาหาร และสาขาการแปรรูปอาหาร

งานบริหารและธุรการ 
[ 26-02-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สัมภาษณ์) สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-02-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเลขที่ พ.52 สังกัดภาควิชาสัตวบาล (แก้ไข)

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-02-2562 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 30-01-2562 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 2 อัตรา (สาขาทางพืช และสาขาทางสัตว์) รับสมัครถึงวันที่ 22 ก.พ.2562

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-01-2562 ]ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาปรับปรุงพันธุ์สัตว์) ถึงวันที่ 15 มี.ค.2562

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140