Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 22-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัยปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-10-2563 ]ผลการสอยภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 22-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาพืชไร่นา จำนวน ๑ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 20-10-2563 ]การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และนักวิจัย) รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-10-2563 ]สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคล 7 อัตรา

สุนารี สว่างศรี
[ 19-10-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ถึงวันที่ 18 ธ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 15-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-10-2563 ]แจ้งกำหนดการประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านจุลินทรีย์

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-10-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน ๑ อัตรา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางด้านแบคทีเรีย


งานบริหารและธุรการ 
[ 03-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิจัย ปฏิบัติการ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา

งานบริหารและธุรการ 
[ 03-10-2563 ]ผลการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย

งานบริหารและธุรการ 
[ 25-09-2563 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย วุฒิปริญญาโท ทางด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน รับสมัครถึงวันที่ 30 พ.ย.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชากีฏวิทยาด้านวิทยาการด้านไหม หรือกีฏวิทยาอุตสาหกรรม และกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม สังกัดภาควิชากีฏวิทยา รับสมัครถึงวันที่ 30 ต.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 25 ธ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกสาขาธุรกิจเกษตร การจัดการธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปิดรับสมัครวันที่ 25 ธ.ค.2563

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1874) วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 2 [ ถัดไป ] [ 1 2 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140