Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ข่าว  > ข่าวรับสมัครงาน  
 
หัวข้อข่าว โดย
[ 03-03-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา สาขาวิชาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางการเกษตร (Climate Change) จำนวน 2 อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 02-03-2564 ]บริษัท สยามฟีดแอนด์ฟู้ด จำกัด - สมัครงาน

สุนารี สว่างศรี
[ 02-03-2564 ]บริษัท เคมฟลีท จำกัด - รับสมัครงาน

สุนารี สว่างศรี
[ 02-03-2564 ]รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวืทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน (แจ้งกำหนดสอบสัมภาษณ์)

งานบริหารและธุรการ 
[ 19-02-2564 ]กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ-รับสมัครงานหลายอัตรา

สุนารี สว่างศรี
[ 11-02-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอกสาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (เน้นConventional Breeding) สังกัดภาควิชาพืชไร่นา รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-02-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล วุฒิปวส. สังกัดภาควิชาสัตวบาล รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 11-02-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย อัตราเลขที่ พ.2908 สังกัดภาควิชาสัตวบาล ปิดรับ 31 มี.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-02-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช สาขาโรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 เม.ย.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-02-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย จำนวน 4 อัตรา คุณวุฒิปริญญาเอก ถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 10-02-2564 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญาเอก สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ สังกัดภาควิชาสัตวบาล ปิดรับ 16 ก.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 09-02-2564 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตราสังกัดภาควิชาสัตวบาล

งานบริหารและธุรการ 
[ 06-01-2564 ]รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา

งานบริหารและธุรการ 
[ 23-09-2563 ]รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (1874) วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีวิทยา สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยา รับสมัครถึงวันที่ 31 มี.ค.2564

งานบริหารและธุรการ 
[ 12-08-2563 ]รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 3 ก.พ.2564

งานบริหารและธุรการ 
 
หน้า 1 / 1 [ 1 ]
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140