Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 26-01-2560สิ้นสุดเมื่อ : 30-04-2560 อ่าน 2958 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้จัดการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญท่านที่สนใจ และเกี่ยวข้องในด้านการผลิตปศุสัตว์ สัตวแพทย์ และชีววิทยาสัตว์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว
โดยสามารถลงทะเบียนและส่งต้นฉบับบทความวิจัยได้ตั้งแต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
www.agri.kps.ku.ac.th/ansc2017
หรือติดต่อทาง E-mail: ANSC2017KU@gmail.com
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ลงทะเบียนและส่งต้นฉบับบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
Banner
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140