Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครนิสิตที่ต้องการรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
ประเภท : ข่าวการศึกษา
เริ่มประกาศเมื่อ : 22-08-2560สิ้นสุดเมื่อ : 15-09-2560 อ่าน 542 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อช่วยเหลือนิสิต ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 90 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษา จนสำเร็จการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์
1) Download ไฟล์ ชื่อ “01 ใบสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560”
2) กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครลงในแบบฟอร์มข้อ 1
3) บันทึกชื่อไฟล์ เป็น “ชื่อ – สกุล/ มหาวิทยาลัย”
4) ส่งไฟล์ที่ทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วในข้อ 3 มาที่ email address : cp.scholarship.apply@gmail.com พร้อมแนบไฟล์ประกอบดังนี้
4.1 ไฟล์ใบรายงานผลการเรียน (Transcripts)จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด (ไฟล์ JPEG/PDF)
4.2 ไฟล์ภาพผู้สมัครสวมชุดนิสิต นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว (ไฟล์ JPEG/PDF)
4.3 ไฟล์หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา ที่มีการลงนามเอกสารเรียบร้อยแล้ว (Scan เป็น file PDF/JPEG)
4.4 ไฟล์ หนังสือยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการทุนการศึกษา (Scan เป็น file PDF/JPEG)

กำหนดส่งใบสมัครมาที่ Email : cp.scholarship.apply@gmail.com ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
คุณสำรวล ชุ่มเมืองปัก โทร. 065-8450910
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
01 ใบสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2560
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140