Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน รวมพลังใจ สานรักและผูกพัน
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 23-08-2560สิ้นสุดเมื่อ : 06-09-2560 อ่าน 677 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ "รวมพลังใจ สานรักและผูกพัน"
เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับคณาจารยฺและบุคลากรผู้เกษียณอายุ

จึงขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน
ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รายนามผู้เกษียณอายุ และกำหนดการดังแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดการ
รายนามผู้เกษียณอายุ คณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140