Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญร่วมต้อนรับ...นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการสภาฯ และผู้บริหาร
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 23-08-2560สิ้นสุดเมื่อ : 29-08-2560 อ่าน 211 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอเชิญตัวแทนหน่วยงาน ร่วมต้อนรับ...
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเข้าเยี่ยมชมและปรึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน

ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 – 10.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140