Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง"
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 07-09-2560สิ้นสุดเมื่อ : 11-09-2560 อ่าน 457 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

"การจัดการความรู้ ในหัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง"

ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

กำหนดการดังเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดการ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140