Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 07-09-2560สิ้นสุดเมื่อ : 13-09-2560 อ่าน 319 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิจัยที่เป็นผลงานของอาจารย์จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

ในวันที่ 13 กันยายน 2560
ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ภายใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับมหาวิทยาลัย Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น

กำหนดการดังเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
กำหนดการ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140