Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศและแนวทางการบริหารจัดการและการตอบข้อซักถามจากผู้ปฏิบัติงานในคณะ
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 14-09-2560สิ้นสุดเมื่อ : 19-09-2560 อ่าน 348 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอเชิญ บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมรับฟัง
"การนำเสนอวิสัยทัศและแนวทางการบริหารจัดการและการตอบข้อซักถามจากผู้ปฏิบัติงานในคณะ"

ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 คณะเกษตร กำแพงแสน
หรือ ชมการถ่ายทอดสดได้ทางหน้าเว็บไซต์ คณะเกษตร กำแพงแสน http://agri.kps.ku.ac.th/2011/index.php

**ทั้งนี้ ท่านสามารถรับทราบข้อมูลประวัติของผู้เข้ารับการสรรหา ได้ทางเอกสารที่หน่วยงานต้นสังกัดของท่าน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประวัติและวิสัยทัศน์ นางรัตนา ตั้งวงศ์กิจ
ประวัติและวิสัยทัศน์ นางพิสสวรรณ เจียมสมบัติ
ประวัติและวิสัยทัศน์ นายปภพ สินชยกุล
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140