Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอเชิญสมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 05-10-2560สิ้นสุดเมื่อ : 20-10-2560 อ่าน 356 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
ขอเชิญสมัครรับเลือกเป็นกรรมการประจำคณะเกษตร กำแพงแสน

• คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นคณาจารย์ประจำคณะฯ สอนมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันลงคะแนน)

• ผู้มีสิทธิ์เลือก
เป็นคณาจารย์ประจำซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีรายชื่อตามบัญชีถือจ่ายของคณะฯ (นับถึงวันลงคะแนน)

• การรับสมัครผู้สนใจสมัครขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่
1.หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
2.ธุรการภาควิชาที่สังกัด
ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560
จะดำเนินการเลือกกรรมการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 คณะเกษตร กำแพงแสน

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140