Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
กำหนดการฝึกอบรม 2561 ครึ่งปีหลัง (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 28-06-2561สิ้นสุดเมื่อ : 31-12-2561 อ่าน 1905 ครั้ง ประกาศโดย : ภาควิชาพืชสวน 
 
กำหนดการฝึกอบรม ปี 2561 (ครึ่งปีหลัง)

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หมายเหตุ หลักสูตรอบรมแต่ละหลักสูตรต้องผู้สมัครอย่างน้อย 15 คน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : hort@ku.ac.th; วิธีการชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี “ศูนย์วิทยาการพืชสวน” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) เลขที่บัญชี 769-252-1812

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561, หลักสูตร ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท, รับจำนวน15-50 คน
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561, หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 7, อัตราค่าอบรม 2,800 บาท, รับจำนวน 15-40 คน
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561, หลักสูตร คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่), อัตราค่าอบรม 3,800 บาท, รับจำนวน 15-40 คน
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561, หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 48, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-80 คน
วันที่ 1-2 กันยายน 2561, หลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 5, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-50 คน
วันที่ 15-16 กันยายน 2561, หลักสูตร ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า (อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และสตรอว์เบอร์รี) รุ่นที่ 2, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-50 คน
วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561, หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 49, อัตราค่าอบรม 2,400 บาท, รับจำนวน 15-80 คน
วันที่ 27 ตุลาคม 2561, หลักสูตร ธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืช รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่), อัตราค่าอบรม 1,200 บาท, รับจำนวน 15-50 คน
วันที่ 28 ตุลาคม 2561, หลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 9, อัตราค่าอบรม 1,200 บาท, รับจำนวน 15-50 คน
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561, หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 8, อัตราค่าอบรม 2,800 บาท, รับจำนวน 15-40 คน
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561, หลักสูตร คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 2, อัตราค่าอบรม 3,800 บาท, รับจำนวน 15-40 คน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
หลักสูตร ธาตุอาหารและอาการผิดปกติทางสรีรวิทยาพืช รุ่นที่ 1 วันที่ 27 ตุลาคม 2561
หลักสูตร เทคนิคการผลิตฝรั่งเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 9 วันที่ 28 ตุลาคม 2561
หลักสูตร ไม้ผลที่มีศักยภาพเชิงการค้า(อาโวคาโด แมคคาเดเมีย และสตรอว์เบอร์รีรุ่น 2),15-16 กันยายน 2561
หลักสูตร คุณภาพของผัก และผลไม้สด รุ่นที่ 1 (หลักสูตรใหม่) วันที่ 3-5 สิงหาคม 2561
หลักสูตร เทคนิคการผลิตเงาะ มังคุด และทุเรียน เชิงการค้า รุ่นที่ 5 วันที่ 1-2 กันยายน 2561
หลักสูตร เทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูและการผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า รุ่นที่ 48, วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561
หลักสูตร การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ผล รุ่นที่ 7, วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
หลักสูตร ฮอร์โมนพืชกับการใช้ประโยชน์ รุ่นที่ 15 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
กำหนดการฝึกอบรม ปี2561 (ครึ่งปีหลัง) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140