Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงฝึกการอบรม "การจัดทำอาหารโคนมที่สมดุล" (จำนวน 4 รุ่น)
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 18-02-2562สิ้นสุดเมื่อ : 10-05-2562 อ่าน 176 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงฝึกการอบรม "การจัดทำอาหารโคนมที่สมดุล"

รุ่นที่ 2/62 : 28 กพ.-1 มี.ค.
รุ่นที่ 3/62 : 27-28 มี.ค.
รุ่นที่ 4/62 : 25-26 เม.ย.
รุ่นที่ 5/62 : 16-17 พ.ค.

หัวข้อการอบรม และการฝึกปฏิบัติ
1. อาหารสมดุลและข้อจำกัดของโภชนะ
2. การจัดทำอาหารสมดุล: การคำนวณความต้องการอาหารของโคนมระยะต่างๆ
3. การจัดทำอาหารสมดุล: การปรับสูตรอาหาร
4. การจัดทำอาหารสมดุล: การปรับสูตรอาหารให้ใช้ได้จริง

โดยวิทยากร ดังนี้
1. รศ.ดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์
2. ผศ.ดร.เลอชาติ บุญเอก
3. อ.ดร.ศิริรัตน์ บัวผัน
4. อ.ดร.ภูมพงศ์ บุญแสน

****รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 15 คน เท่านั้น*****

ค่าลงทะเบียน 3000 บาท/คน (รวมค่าอาหารและอาหารว่าง ไม่รวมค่าที่พัก)
การลงทะเบียน
โปรดลงทะเบียนออนไลน์ในแบบฟอร์มนี้และยืนยันการลงทะเบียนโดยส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาที่ ดร.ศิริรัตน์ บัวผัน อีเมล: swksrbu@gmail.com หรือ Call: 0816493109
การชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินผ่านบัญชีเลขที่ 769-200001-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงแสน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ลงทะเบียนออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/1YAvj0DT3K_7L_s523WJvoBLLrm59k4hfg3x3SCrL72c/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ใบปลิวข้อมูล
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140