Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
โครงการประกวดนวัตกรรมผลงานนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 25-03-2562สิ้นสุดเมื่อ : 30-04-2562 อ่าน 170 ครั้ง ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ
 
ขอเชิญชวนนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน "โครงการประกวดนวัตกรรมผลงานนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน" ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ชิงรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทการประกวด
1. การวิจัยและพัฒนา เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาหาร
2. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาหาร
3. ประเภทซอฟต์แวร์/สื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการเกษตรและอาหาร

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ/ผลงานนิสิต ระหว่างวันที่ 18 - 30 เมษายน 2562 ณ ห้องกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน

โดยนิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเซ็นต์รับรอง 1 ท่าน ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140