Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
อบรมหลักสูตร "การแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า" รุ่นที่ 5
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 29-09-2562สิ้นสุดเมื่อ : 17-11-2562 อ่าน 146 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
อบรมหลักสูตร "การแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า" รุ่นที่ 5
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
ณ ตึกเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร B (ห้อง B115) คณะเกษตร กำแพงแสน
โดย โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย

รายละเอียด/สมัคร:
ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง โทร. 084-0150603
หรือ นส. ภาวิณี จำปาคำ โทร. 061-2064774
หรือ นส. สุวาจา กระจายศรี (ไบท์) โทร. 094-2187597

รานละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
อบรมหลักสูตร "การแปรรูปน้ำนมแพะเพื่อเพิ่มมูลค่า" รุ่นที่ 5
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140