Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8
ประเภท : ข่าวบริการวิชาการ
เริ่มประกาศเมื่อ : 30-09-2562สิ้นสุดเมื่อ : 20-10-2562 อ่าน 106 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
โครงการฝึกอบรมการจัดการศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 8
เรื่อง สารเคมีควบคุมโรคพืช
วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562

ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
โดยคลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คลินิกสุขภาพพืช โทร. 034 351327
ภาควิชาโรคพืช โทร. 034 351890
E-mail : agrtwn@ku.ac.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140