Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 1 อัตรา ครั้งที่ 4
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 21-04-2563สิ้นสุดเมื่อ : 21-07-2563 อ่าน 731 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งอาจารย์ สาขา โรคพืชที่เกิดจากไวรัส ไวรอยด์
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 -30 มิถุนายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทางคณะเกษตร กำแพงแสน ขอปรับเปลี่ยนการส่งเอกสารโดยสามารถ Download และส่งเอกสารในรูปแบบ electronic file ในสกุล PDF โดยขอให้แยกเป็น 2 ไฟล์ ได้แก่ 1. ไฟล์ใบสมัคร และหนังสือรับรอง 2. ไฟล์เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครอื่น ๆ มาที่อีเมล agrtnr@ku.ac.th และเมื่อเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วจะติดต่อให้โอนค่าสมัครสอบต่อไป

ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องยื่นเอกสารการสมัครงานต้นฉบับ เพื่อประกอบการสัมภาษณ์ต่อไป
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คำรับรอง
ใบสมัคร
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140