Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน "วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ"
ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มประกาศเมื่อ : 20-05-2563สิ้นสุดเมื่อ : 30-12-2563 อ่าน 158 ครั้ง ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
"วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ"
JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND MANAGEMENT
วารสารวิชาการของคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมดังลิงค์แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140