Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 27-05-2563สิ้นสุดเมื่อ : 27-07-2563 อ่าน 1978 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. มีความรู้ความสามารถในการช่วยงานทดลอง เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนางานได้

3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ให้แก่ผู้รับบริการเบื้องต้นได้

4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้

6. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เปลี่ยนถ่ายเนื้อเยื่อพืช หรือเคยทำงานในห้องปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ

 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140