Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง สังกัดภาควิชาสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 30 มิ.ย.2563
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 08-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 14-07-2563 อ่าน 485 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสอบถามรายละเอียด ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน โทร 0-3435-1406

รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140