Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “กรอบงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการประเทศไทย” (Food Nutrition in Thailand)
ประเภท : ข่าวงานวิจัย
เริ่มประกาศเมื่อ : 18-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 21-08-2563 อ่าน 163 ครั้ง ประกาศโดย : งานแผนและวิชาการ 
 
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ “กรอบงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการประเทศไทย” (Food Nutrition in Thailand)
ยื่นข้อเสนอโครงการได้ระหว่างวันที่ 20 ก.ค.-20 ส.ค. 63
ผู้ประสานงานคลัสเตอร์อาหาร สวก. นางสาวกนกวรรณ ขับนบ โทร. 0-2579-7435 ต่อ 1304-1305 อีเมล์ researcharda@gmail.com
 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ยื่นข้อเสนอโครงการ
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140