Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ข่าว  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาพืชสวน ปิดรับสมัครวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ประเภท : ข่าวรับสมัครงาน
เริ่มประกาศเมื่อ : 24-06-2563สิ้นสุดเมื่อ : 24-08-2563 อ่าน 471 ครั้ง ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ 
 
ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


1. ไม่จำกัดคุณวุฒิ โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และจะพิจารณาเป็นพิเศษกรณีมีประสบการณ์ทำงานแปลงทดลองไม่น้อยกว่า 5 ปี


2. มีความรู้ความสามารถในงานแปลงทดลอง ในการผลิตพืช โดยเฉพาะด้านไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล และการผลิตพืชผัก


3. (แก้ไข)มีความรู้ทางด้านการผลิตผัก ไม้ดอกในระบบไร้ดินได้ และปฏิบัติงานดูแลความสะอาด และตัดหญ้าบริเวณแปลงทดลอง 1 และแปลงทดลอง 2 2


4. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


5. มีความสามารถสนับสนุนงานบริการวิชาการ การเรียนการสอน การฝึกงานนิสิต และงานฝึกอบรม


6.สามารถปฏิบัติงานที่ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยไม่ขอที่พักจากทางมหาวิทยาลัย


 
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ประกาศคณะเกษตร กำแพงแสน
ใบสมัคร
 
 
 
ข่าวคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวนิสิต/ฝึกงาน
ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา
ข่าวทุนวิจัย
ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ข่าวสอบราคา
ข่าววิเทศสัมพันธ์
คำสั่ง/ประกาศ
บทความทางวิชาการ
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140